L'aïllament i la quarantena són dues eines importants per controlar la propagació de coronavirus. Cal reaccionar amb més intel·ligència col·lectiva que mai, amb responsabilitat, civisme i sentit comú. Quedem-nos a casa.

Quan algú tos o esternuda es ruixen petites gotetes de líquid des del seu nas o boca; que poden contenir virus/molècules. Si estàs proper, pots respirar aquestes gotetes, incloent-hi el virus COVID-19 (si la tos prové d'una persona que té la malaltia.). Cal mantenir com a mínim 1 metre de distància amb qualsevol persona. I si aquesta persona té tos, mirar d'estar a 1,8 metres ( 6 feet ) per evitar les gotetes més grans ( 5 micras ).

El temps de degradació depèn de la temperatura. A 4ºC el virus infecciós pot persistir molts més dies que a 20°C. Així, experimentat a 20ºC la inactivació ( degradació, desintegració ) del virus és menys ràpida ( menys dies actiu ) que a 25ºC ( Un -3% per +1ºC ). Un altre factor és la humitat, però falta experimentar més en humitats diferents del 40%HR, com humitats baixes ( <20%HR ) i humitats altes( >80%HR ).
Crec que mentre el virus està en l'aire el pot degradar el sol (la radiació solar: llum visible, radiació ultraviolada UV i la infraroja IR )- recordar SODIS. Així, millor estar al sol que a espais foscos. La vitamina "D" se sintetitza a partir d'una reacció química en la pell que s'activa amb els raigs solars.

Ja sabem que el coronavirus (SARS-CoV-2) pot estar actiu unes quantes setmanes en certes condicions de temperatura i humitat. Hi ha uns temps estimats que tarda el virus a ser inactiu ( no morir, desfer-se ) quant reposa sobre alguns materials ( mínim 3 hores). Pitjor en materials com plàstics ( 3 dies ), fusta envernissada ( 2 dies ) o metalls un dia ), similar al SARS-CoV-1. Això experimentat a 20ºC i 40%HR.
Rentar-se les mans: Cal saber que si algunes gotetes toquen qualsevol objecte, poden transferir el virus a l'objecte com roba, bolígraf, teclat, ratolí, portàtil, pany de la porta, comandament de la televisió, etc.